Fukt i grunden – en katastrof?

Phis kan hjälpa dig att installera en krypgrundsavfuktare

Fukt i grunden kanske inte känns så farligt men det kan ställa till med en rad problem. Virke kan slå sig och rötsvampar kan angripa bärigheten i virket, bakterier kan växa och sprida dåliga lukter och framför allt, mögel kan skapa ett ”sjukt hus” som gör invånarna sjuka och som omöjliggör en försäljning av huset. Nya forskningsrön pekar mot att mögel är mycket allvarligare än vi tidigare trott. Att mögel kan ge upphov till allergier har varit tänt länge men nu kommer också tydliga indikationer på att mögel och fuktkänsliga bakterier kan ge toxiska reaktioner och framkalla sjukdomar. Studier har visat på en rad negativa effekter, bland annat påverkan på lungor, hud och immunförsvar. Precis som med bilavgaser och luftföroreningar är effekterna särskilt svåra hos människor som redan har andra besvär. Trötthetskänslor, förtida åldrad hud, rinnande näsa, återkommande hosta är symptom som ofta rapporteras i samband med sjuka hus. En svårt skadad grund kan kosta uppåt 300 000 kr att reparera, en kostnad som vanligen inte täcks av din HEMFÖRSÄKRING. Att slarva med grunden kan alltså både kosta er hälsa och dyra pengar. Det är numera mycket lättare att själv konstatera om fuktigheten är för hög i grunden med hjälp av så kallade Probiksindikatorer (från Alfasensor). En Probiksindikator är en liten avlång fiiltkudde som är kemiskt behandlad så att den byter färg från vit till blå när den utsätts för alltför hög luftfuktighet under tillräckligt lång tid. Den vanligaste indikatorn börjar reagera vid 75 procents luftfuktighet och vid den nivån tar det 16 dagar för hela indikatorn att bli blå. Det finns också en indikator för 85 procents luftfuktighet.

Vad är då för hög luftfuktighet i sammanhanget? Tidigare angavs ofta 75 procent relativ luftfuktighet som nivå för mögelgräns. Det är sant att vissa mögelsorter kan växa redan vid 75 procent men det kräver att förhållandena kvarstår under många veckor och att det är närmare 20°C i grunden. Är det istället 10°C krävs det 85 procent för att mögel skall kunna utvecklas – du får således göra bedömningen utifrån maxtemperaturen i grunden. Röta kräver högre relativ fuktighet men kan å andra sidan växa snabbt även vid lägre temperaturer.

Åtgärder: Installera en avfuktningsanläggning
Förarbete: Rengör kryputrymmet från organiskt material
(trä och allmänt skräp som kan ge näring åt mögel och röta)
OBS Använd andningsskydd.
Mögelbekämpa där mögelangrepp uppdagats. Stäng alla ventiler i
grundmuren Täta grundmurar och bjälklagsanslutningar mot
luftläckage som annars ökar fukttillskotten och ger längre gångtid
för avfuktaren.

Installation: Placera en plastfolie på marken. Installera en avfuktaranläggning.

Källa: Villatidningen och Villaportalen