ROT/RUT-avdrag

Installation av luftvärmepump

Som privatperson får man idag skattereduktion för 30 % av arbetskostnaderna för de renoverings- och tillbyggnadsprojekt som man utför i sitt hem. För installation av en luftvärmepump går det alldeles utmärkt att utnyttja ROT-avdraget.

Exempel Normalpriset för standardinstallation av en luftvärmepump är beräknad till 6100:-.
6100-30%=4270:-

Installationskostnad efter rot blir då 4270:-  plus material.

Det går även att få ROT på felsökning och reparation av värmepump.
OBS det gäller endast arbetstiden och ej reservdelar.

För att få utnyttja ROT:

  • Du har fyllt 18 år när arbetet utförs.
  • Du är bosatt i Sverige.
  • Du betalar skatt i Sverige.
  • Du ska ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Du äger minst 1 % av den fastighet där arbetet utförs, och stå som ägare senast vid betalningsdatum
  • Fastigheten ska vara 5 år eller äldre
De som får utnyttja ROT-avdraget idag är, småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadssägare, samt bostadsrättsinnehavare. Det gäller alltså inte Hyresrätter tyvärr.
Om ni är flera som äger bostaden och ska dela på kostnaden för arbetet är det viktigt att ni meddelar PHIS detta.

Fakturamodellen

Fakturamodellen innebär att du som köper husarbeten endast betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså den preliminära skattereduktionen direkt när PHIS skickar fakturan till dig. Det som återstår av arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura.
Beloppet som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din deklaration. Du behöver alltså inte lämna in en ansökningsblankett för detta.

PHIS behöver:

När du gör din beställning via vår hemsida för installation av luftvärmepump så behöver PHIS tre uppgifter av dig:

  • Ditt personnummer
  • Fastighetsbeteckningen för den fastighet var arbetet ska utföras

Har du inte alla uppgifter tillgängliga vid just beställningstillfället går det bra att meddela PHIS dem i efterhand. Ansökan om ROT-avdrag hos Skatteverket görs i samband med att fakturan skickas till er.

Du kan läsa mer om hushållsnära tjänster hos Skatteverket.

”Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som PHIS dragit av, har PHIS rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat”9