Ventilationssystem

Med ett smutsigt ventilationssystem tillåts inte luften att transporteras så som den ska och ett av de vanligaste felen vid OVK besiktning är just nedsmutsade ventilationskanaler.

Damm i kanalerna gör att de minskar och luften får problem att passera vilket ger sämre inomhusklimat och en högre energiförbrukning som följd. Det som även är viktigt att tänka på är att det är fråga om säkerhet, detta då brand kan spridas i smutsiga ventilationskanaler. Även skador i form av mögelangrepp sker ofta där det är bristfällig ventilation.

Kanaler som används i ett ventilationssystem blir med tiden smutsiga invändigt, främst kanalerna som transporterar bort luften från rummen, detta beroende på att all luft innehåller dammpartiklar. Detta medför även en försämrad ventilation. Med en ventilationen som inte fungerar som den ska riskerar man att få mer fukt i kanalerna och i byggnaden vilket ökar risken för mögeltillväxt. För de som har problem med radon ökar radonhalten om ventilationen inte fungerar tillfredsställande.

Man bör med jämna mellanrum rengöra ventilationskanaler, fläktar o filter, detta hjälper PHIS Hudiksvall dig med för en kostnad  mellan 1000-1500:-* efter ROT

*Beroende på storleken på ditt system

Gör din beställning här